Below are all the Grade 10 Afrikaans posts in order of the most recent, click on the post and then you can download or view the content.

Hall Seating Plans – May/June 2022

Grade 10 Term 1 Assessment Calendar

Afrikaans Skryfgids

Grade 10 Exam Seating Plans November 2021

Gr10 Afrikaans FAL – Inligting: Eksamenvraestelle Nov 2021

Hieronder volg ‘n uiteensetting van elk van die drie vraestelle wat die graad 10’s tydens die November eksamen sal skryf: Vraestel 1 [80]  LEESBEGRIP & TAAL Afdeling A (30) – Vraag 1:  Leesbegrip (24) en Visuele Teks (6) Afdeling B […]

Gr10 Afrikaans – Taalhersiening: Lydende en Bedrywende Vorm

Skryf die volgende sinne oor in die Lydende Vorm 1. ‘n Gasvrou verwelkom altyd sjokolade. 2. Jy moet ‘n SMS na Rapport stuur. 3. Die leerders het die prente ingekleur. 4. Onderwysers motiveer leerders om dit te gebruik. 5. Die […]

Gr10 Afrikaans – Nasienriglyne vir die gedig: Edms. Bpk

MEMO: Edms. Bpk. 1. Dit is ‘n afkorting (Eiendoms Beperk) m.a.w. eiendom met beperkte aanspreeklikheid. (Dit is ‘n formele sake term om te beklemtoon dat hy hierdie grond wettig gekoop het) 2. ‘n Persoon genaamd Dirk. Daar word ook beweer […]

Graad 10 Afrikaans – Nasienriglyne vir die gedig: Delft

MEMO: Delft 1. Die spreker verwys na hulle as “laaities” 2. Met jong kinders 3. Hulle bedel om geld 4. Hulle gee nie om vir hulle kinders nie. 5. veralgemening 6. “Die wind kom en gan” 7. “‘n wind wat […]

Graad 10 Afrikaans – Nasienriglyne vir die kortverhaal: Hemelvaart

Memorandum Hemelvaart 1. Dit is winter en Stellenbosch val in die winterreënstreek. Dit is weer ‘n koue reenerige dag soos wat eie is van daardie area. 2. “’n Mens sou sweer die gode tjank soos sepiesterre.” 3. Na die kerk […]

Graad 10 Afrikaans – Nasienriglyne vir die kortverhaal: Ink

Memorandum: Ink   Skerp/helder lig.   ‘n Ruïne. Daar lê brokstukke van iets wat gebou was rondom hom. ‘n Klomp grys klippe, stukkende vensters, gebuigde vensterrame en dan ruik die lug ook na ‘n dooie dier/mens   Daar is ‘n […]

Graad 10 Afrikaans: Beplanning Kwartaal 3

Die onderstaande werk sal in Kwartaal 3 in graad 10 Afrikaans gedek word: TAALWERK VIA AFRIKA Hoofstuk 10 – 14 Direkte en indirekte rede – opdrag 5, bl. 134 – 135; opdrag 3, bl. 36; opdrag 10, no.3, bl. 41; […]

Grade 10 Term 3 Tests

Formate vir skrywerk

Grade 10 Seating Plans June 2021

Grade 10 Afrikaans – FAL

[pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Gr10-Sinskonstruksie-gids-1.pdf” title=”Gr10 Sinskonstruksie gids”] Download [pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Taalstrukture-Hersiening-2-MEMO-1.pdf” title=”Taalstrukture – Hersiening 2 – MEMO”] Download [pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Taalstrukture-Hersiening-2-MEMO-1.pdf” title=”AFRIKAANS STUDIEGIDS STELWERK-1 GR10 – 12″] Download [pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/AFRIKAANS-SUDIEGIDS-KRITIESE-TAALBEWUSTHEID-GR10-12.pdf” title=”AFRIKAANS SUDIEGIDS KRITIESE TAALBEWUSTHEID GR10 – 12″] Download Download[pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Taalstrukture-Hersiening-2-MEMO-1.pdf” title=”Gr10 Nov 2017 Vraestel […]

Grade 10 – Afrikaans – FAL

[pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Gr10-Nov-2017-Vraestel-1-Hersiening.pdf” title=”Gr10 Nov 2017 Vraestel 1 Hersiening”] [pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Gr10-Betekenisleer-Hersiening.pdf” title=”Gr10 Betekenisleer Hersiening”] [pdf-embedder url=”https://www.arhs.vip/blog/wp-content/uploads/2020/05/Gr10-Taalstrukture-Hersiening-2.pdf” title=”Gr10 Taalstrukture Hersiening 2″]